Tarifes

Actualment, existeixen diferents tipus d'oferta d'estacionament per a autocars a Barcelona.

Parades

La zona de parada breu està destinada únicament a l'encotxament i desencotxament de viatgers. Aquesta modalitat té un cost 2,5€ per operació i el temps de parada màxim de 10 minuts. És obligatori marcar l’inici i final de l'operació mitjançant l’app SPRO. 

Parades o estacionament amb reserva

Parades amb reserva
Aquestes zones de parada estan destinades únicament a l'encotxament i desencotxament de viatgers amb reserva prèvia. Aquesta reserva s’ha de sol·licitar a través d’aquest web a l’apartat “entorns especials. Aquesta modalitat té un cost 2,5€ per operació i el temps de parada màxim és de 10 minuts. És obligatori marcar l’inici i final de l'operació mitjançant l’app SPRO.


Estacionament amb reserva
La reserva per a estacionar a l’entorn de la Font Màgica (en horari de funció) s’ha de sol·licitar a través d’aquest web a l’apartat entorns especials. És possible reservar només per a una funció (primera o segona) amb una tarifa de 20€ o per a les dues funcions amb una tarifa de 30€. 

Per a gestionar l’estacionament a l’entorn del Park Güell, és necessari dirigir-se al web oficial del Park Güell. En aquest cas, la tarifa és de 18 euros. Aquesta reserva dona dret a una plaça d’estacionament durant 90 minuts no fraccionables.
 

Zona blava màxim 2 hores

Tarifa A: El preu és variable segons etiqueta mediambiental:

Sense distintiu: 18€

Distintiu B: 15€

Distintiu C: 13,50€

Distintiu ECO: 12€

Distintiu ZERO: 0€

(preus per 1 hora)

 

Zona blava sense límit horari

Tarifa B:El preu és variable segons etiqueta mediambiental i es pot estacionar sense límit de temps dins de l'horari de regulació indicat al senyal:

Sense distintiu: 8,50€

Distintiu B: 5€

Distintiu C: 4,50€

Distintiu ECO: 4€

Distintiu ZERO: 0€

(preus per 1 hora)

 

Anul·lació de denúncia en cas de sobrepassar límit horari: 20€ 

Encotxament i desencotxament de discreccionals i estacionament a l’Estació Barcelona Nord


Es tracta d’un espai en superfície on es puden dur a terme operacions d'estacionament, encotxament i desencotxament d'autocars discrecionals i fer el pagament de les operacions amb l’app SPRO.
La tarifa per encotxament/desencotxament és de 26€. Pel que fa a l’estacionament: 


Preu hora: 12 €
Tarifa Nit (21-9 h):  48 €
Tarifa 24 h: 96 €

 

Aparcaments públics B:SM

En aquests aparcaments els autocars poden estacionar per minuts, per hores o per dies.
El pagament s'efectua al mateix aparcament (efectiu i targetes de crèdit).

GARCIA FARIA

Aparcament subterrani
Garcia Faria, 1
Obert 24 h
Tarifa minut: 0,2 €
Preu hora: 12 €
Tarifa Nit (21-9 h):  48 €
Tarifa 24 h: 96 €

+ info