Normes d'ús

Les Normes d'Ús de cada un dels serveis oferts per Zonabus estan descrites a cada una de les opcions que teniu per triar en funció de les vostres necessitats. Així i tot, preguem que les tingueu molt en compte a l'hora de fer les reserves, en els llocs habilitats per fer-ho, donat que l'incompliment dels requisits i obligacions, que es detallen, pot comportar infraccions sotmeses al règim sancionador de l'Ajuntament de Barcelona.

Tingueu especial cura dels senyals de trànsit que regulen, tant les zones d'encotxament i desencotxament, com a les zones d'estacionament regulat, en aquest sentit destaquem que:

Les Zones d'encotxament i desencotxament són zones exclusivament destinades a efectuar operacions amb passatge, no són en cap cas, zones de parada sense passatgers, ni d'estacionament de curta durada. En aquestes zones és obligatori l'ús de l'app SPRO, des de la qual s'haurà de marcar l'inici i el final de l'operació (START - STOP).

Les Zones Blaves Zonabus tenen el següent horari: de dilluns a diumenge, de les 08:00 hores a les 20:00 hores de forma continuada.

A l'hora de fer les reserves, tota la informació que se sol·liciti, i que s'introdueixi per part dels usuaris, haurà de ser absolutament fidedigna per tal de poder donar el servei ofert en les millors condicions de qualitat possible.

Recordem que, llevat de situacions de congestió del trànsit, està prohibit que els vehicles aturats a la via pública o a altres espais públics, romanguin amb els motors encesos més de dos minuts (OGMAUB, Art. 44 3.7).