Sagrada Familia

Des de juny de 2012 no està permesa la circulació d'autocars al voltant de la Sagrada Família, excepte els que disposin de reserva de parada.


Podeu consultar al nostre web la ubicació de les zones d'estacionament i de parada properes, així com l’estat d’ocupació de les zones d’estacionament, aixi com també en el MUPI situat a l’ Av. Diagonal (Plaça Neruda).

 

Reserva  RESERVA PARADA

El carrer Sardenya enfront de la Basílica disposa d'una zona de parada Zonabus amb 1 plaça per a realitzar el desencotxament i encotxament d'autocars discrecionals amb autorització. És condició indispensable haver adquirit l'entrada de grup per visitar la Basílica.

 

Qui QUI HO POT SOL·LICITAR?

Els grups d'escolars (fins a Batxillerat) i grups que portin persones amb mobilitat reduïda (amb l'autorització de l'Ajuntament de Barcelona). 

 

Quan? QUAN S'HA DE SOL·LICITAR ?

El període per fer la sol·licitud de la reserva de parada ha de ser entre 7 dies i 24 hores abans de la visita a la Basílica i en dies laborables (les reserves pels dilluns s'hauran de sol·licitar abans de les 15h dels divendres).

 

Informació  INFORMACIÓ DE L’ESTAT D’OCUPACIÓ

Amb aquest nou servei us estalviareu donar voltes buscant places lliures per estacionar.

 

Com? COM S'HA DE SOL·LICITAR ?

Les reserves només es poden sol·licitar a través d'aquest web, clicant en el botó de sota .

 

Reserva