FAQ's

Podem fer ús de la reserva de Sagrada Família sense entrada al Temple?

No. Aquesta reserva només pot fer-se ús si prèviament s'ha comprat l'entrada col·lectiva, i es reuneixen els requisits per poder accedir a l'àrea d'exclusió que envolta la Sagrada Família.

 

Hi ha aparcament per autocars turístics a Park Güell?

Sí, tot i que només poden fer ús dels aparcaments aquells autocars que tinguin reserva prèvia o hagin estat autoritzats en específic. La reserva és de 18 euros i dóna dret a hora i mitja d'estacionament.

Quins vehicles tenen la consideració d'autocars?

Qualsevol mena de vehicle amb més de 10 places.

Hi ha límit d'estacionament Zona Blava d'Autocars al HUB Montjuïc?

No. De manera extraordinària, al HUB de Montjuïc es pot estacionar sense límit de pagament mentre estigui activa la Zona Blava Zona bus (dilluns a diumenge, de 08:00 a 20:00).

La Reserva de Ciutat Vella, és una reserva d'estacionament?

No. La reserva de Ciutat Vella és una Zona per encotxar i desencotxar exclusivament.

A més, aquesta zona només la poden utilitzar, fent abans la reserva, els grups de PMR, els escolars de menys de 16 anys i els hotels agremiats al Gremi d'Hotels de Barcelona.

Amb quina antelació màxima puc fer una reserva a Ciutat Vella?

El temps màxim de reserva amb antelació a Ciutat Vella és de 7 dies naturals.

 

Existeixen estacionaments per autocars de llarga durada?

Sí. A l'Estació del Nord (C/ Ali Bei, núm. 80) i en els de la xarxa BSM de Garcia Faria (P. Garcia Faria, núm. 71).