Millores en el sistema de reserves Zona Bus

Us informem de la posada en marxa d'una millora en el sistema de gestió de la reserva de places de Zona Bus als entorns especials, que persegueix optimitzar la disponibilitat de les places per tots els qui les heu de fer servir.

D'aquesta manera, a partir del proper 17 de juny, el procés de reserva de parades breus als entorns especials de Zona Bus de la Sagrada Família, Ciutat Vella (Trafalgar) i La Pedrera,  que ja feu a través del web de Zona Bus  es modificarà de la següent manera:

  1. Selecció de l'entorn especial

  2. Sol·licitud de franja temporal a reservar

  3. Abonament de l'import de la reserva 

  4. Un cop arribats el dia de la reserva, al lloc i a l'hora reservada, s’haurà de procedir a validar l'operació a l'app SPRO BUS, ja pagada prèviament a través de la web.

 

Aquest canvi en l'operativa ens permetrà garantir la disponibilitat real de les places d'aparcament, que es podran consultar en el moment de fer la reserva a través de la web.

A més, amb aquesta nova operativa contribuirem a reduir l'impacte de la circulació als voltants de les zones turístiques més tensionades, fet que redundarà en una millora de la qualitat de vida a la nostra ciutat i en una experiència de visita més satisfactòria.

Agraïm per endavant la vostra comprensió i col·laboració.