Sagrada Familia

Sagrada Familia

Des de juny de 2012 no està permesa la circulació d'autocars al voltant de la Sagrada Família, excepte els que disposin de reserva de parada.

En aquest mapa trobareu la ubicació de les zones d'estacionament i de parada properes, així com la zona d'exclusió de circulació. Alhora també s´han definit uns itineraris recomanats per facilitar el desplaçament a peu dels vianants.

A partir del 16 de febrer de 2015 es pot consultar l’estat d’ocupació de les zones d’estacionament a través d'aquest web i en els MUPIs situats a l’ Av. Diagonal i a la Pl. Gaudí.

 


 

Reserva Reserva de parada

El carrer Sardenya enfront de la Basílica disposa d'una zona de parada zonabus amb 1 plaça per a realitzar el desencotxament i encotxament d'autocars discrecionals amb autorització. És condició indispensable haver adquirit l'entrada de grup per visitar la Basílica.

Qui Qui ho pot sol·licitar?

Els grups d'escolars (fins a Batxillerat) i grups que portin persones amb mobilitat reduïda (amb l'autorització de l'Ajuntament de Barcelona). Per tal de tenir l'esmentada autorització, s'ha d'enviar un correu electrònic a sagradafamilia.pmr@bcn.cat amb el codi del resguard de l'entrada de grup i la documentació acreditativa de Persones amb Mobilitat Reduïda.

Quan? Quan s'ha de sol·licitar?

El període per fer la sol•licitud de la reserva de parada ha de ser entre 7 dies i 24 hores abans de la visita a la Basílica i en dies laborables (les reserves pels dilluns s'hauran de sol•licitar abans de les 15h dels divendres).

Informació Informació de l'estat d'ocupació

Amb aquest nou servei us estalviareu donar voltes buscant places lliures per estacionar.

Com? Com s'ha de sol·licitar?

Les reserves només es poden sol·licitar a través d'aquest web, clicant en el botó de sota.


Iniciar procès reserva Consulta el plànol de la zona