Font Màgica

Font Màgica

A partir del 13 de juliol, a causa de la nova regulació, la zona d’estacionament i parada de l’entorn de la Font Màgica només funcionarà amb reserva prèvia en horari d’espectacles.

La zona d’estacionament estarà dividida en 3 sectors, cadascun senyalitzat amb un panell lluminós, mentre durin els espectacles:

SECTOR A2: 30 PLACES (AV. FERRER I GUÀRDIA - mar)
SECTOR B1: 5 PLACES (AV RIUS I TAULET - muntanya)
SECTOR B2: 30 PLACES (AV. FERRER I GUÀRDIA - muntanya)

A continuació s'especifiquen les normes bàsiques d'ús d'aquests sectors:

 


 

Reserva  Reserva d'estacionament:

• Només serà vàlida per a un autocar.
• Dóna dret a estacionar exclusivament dins de la franja horària seleccionada i la data seleccionada en el moment de fer la reserva.
• Dóna dret a realitzar l'estacionament exclusivament en el sector indicat en el voucher (el voucher disposa d'un plànol de la seva ubicació). Els sectors estan senyalitzats mitjançant panells lluminosos que s’encenen uns minuts abans del primer espectacle i s’apaguen uns minuts després del segon.
• El conductor haurà de seguir les indicacions de ruta per arribar a la zona d'estacionament.

 

Qui  Qui ho pot sol·licitar:

• Es tracta d'una reserva d'estacionament només per a autocars, no cal cap requisit específic.

 

Quan  Quan s’ha de sol·licitar:

• El període per a fer la sol·licitud de la reserva d’estacionament va des de 7 dies fins a 24 hores abans de la data desitjada, i en dies laborables.

 

Reserva  Informació important:

• Recordar que no està permès l'estacionament ni la parada d’autocars en l'entorn de la Font Màgica mentre els espectacles s’estiguin duent a terme, excepte els que disposin d’una reserva d'estacionament prèvia. 
• Cal col·locar el voucher a la part davantera de l'autocar, de manera que quedi ben visible.
• No es podran dur a terme parades o estacionaments fora de la zona reservada.
• No es podrà iniciar ni finalitzar l'estacionament fora de la franja seleccionada.
• És obligatori seguir les indicacions del personal de control de ZonaBUS durant l’horari de regulació de l'entorn de Font Màgica.
• El no compliment de qualsevol d’aquestes normes podrà ser objecte de sanció.

 

Com  Com s'ha de sol·licitar:

• Les reserves només es poden fer a través d’aquest web, dins de l’apartat de Font Màgica (entorns especials) o fent clic en el botó de sota. Una vegada a dins, s’ha de seleccionar el dia desitjat i posteriorment la franja. Es pot reservar només per a la primera funció (20€), només per a la segona funció (20€) o bé per a les dues (30€).

*El pròxim dia 11 de setembre, degut a activitats de la festivitat, no es durà a terme l’espectacle de la Font Màgica. Per tant, la Zona Bus amb reserva de la Font Màgica restarà inoperativa de manera temporal i serà carril bus tot el dia durant aquesta jornada.

Les reserves només es poden sol·licitar a través d'aquest web, clicant en el botó de sota:

 


Iniciar procés reserva Consulta el plànol de la zona