Ciutat Vella

Ciutat Vella

Amb la voluntat de millorar l’ordenació i mobilitat dels autocars  a Ciutat Vella i per afavorir els itineraris a peu dels visitants, creant nous i més amplis recorreguts, a partir del 4 de novembre de 2014 s’implanta una nova reordenació de les zones de parada per autocars discrecionals a la Via Laietana.

 


 

Reserva Reserva de parada

La Plaça Antoni Maura (sentit mar- Llobregat) disposa d'una zona de parada zonabus amb 1 plaça per a realitzar el desencotxament i encotxament d'autocars discrecionals amb autorització. És condició indispensable sol·licitar la reserva de parada al web zonabus.cat/reserves ciutat vella.

Qui Qui ho pot sol·licitar?

A través d'aquesta web, els grups d'escolars (fins a Batxillerat), els grups que portin persones amb mobilitat reduïda (amb l'autorització de l'Ajuntament de Barcelona).

Els hotels agremiats que vulguin fer ús de la parada hauràn de contactar amb el gremi d'hotels de Barcelona,que serà qui gestioni la reserva.

 

Quan? Quan s'ha de sol·licitar?

El període per fer la sol•licitud de la reserva de parada ha de ser entre 7 dies i 24 hores abans de la visita a la Basílica i en dies laborables (les reserves pels dilluns s'hauran de sol•licitar abans de les 15h dels divendres).

Com? Com s'ha de sol·licitar?

Les reserves només es poden sol·licitar a través d'aquest web, clicant en el botó de sota.


Iniciar procès reserva Consulta el plànol de la zona