Ciutat Vella

Ciutat Vella

Amb la voluntat de millorar l’ordenació i mobilitat dels autocars  a Ciutat Vella i per afavorir els itineraris a peu dels visitants, creant nous i més amplis recorreguts, a partir del 4 de novembre de 2014 s’implanta una nova reordenació de les zones de parada per autocars discrecionals a la Via Laietana.

 


 

Reserva Reserva de parada

La Plaça Antoni Maura (sentit mar- Llobregat) disposa d'una zona de parada zonabus amb 1 plaça per a realitzar el desencotxament i encotxament d'autocars discrecionals amb autorització. És condició indispensable sol·licitar la reserva de parada al web zonabus.cat/reserves ciutat vella.

Qui Qui ho pot sol·licitar?

Els grups d'escolars (fins a Batxillerat) i grups que portin persones amb mobilitat reduïda (amb l'autorització de l'Ajuntament de Barcelona). Per tal de tenir l'esmentada autorització, s'ha d'enviar un correu electrònic a ciutatvella.pmr@bcn.cat amb el codi del resguard de l'entrada de grup i la documentació acreditativa de Persones amb Mobilitat Reduïda.

Quan? Quan s'ha de sol·licitar?

El període per fer la sol•licitud de la reserva de parada ha de ser entre 7 dies i 24 hores abans de la visita a la Basílica i en dies laborables (les reserves pels dilluns s'hauran de sol•licitar abans de les 15h dels divendres).

Com? Com s'ha de sol·licitar?

Les reserves només es poden sol·licitar a través d'aquest web, clicant en el botó de sota.


Iniciar procès reserva Consulta el plànol de la zona