Ciutat Vella (Trafalgar)

Ciutat Vella

 

Amb la voluntat de millorar l’ordenació i mobilitat dels autocars  a Ciutat Vella i per afavorir els itineraris a peu dels visitants, creant nous i més amplis recorreguts, a partir del 4 de novembre de 2014 es va implantar una nova reordenació de les zones de parada per autocars discrecionals a la Via Laietana.

 


 

Reserva RESERVA PARADA

Al carrer Trafalgar (número 56) es troba una zonabus amb 1 plaça per a realitzar el desencotxament i encotxament d'autocars discrecionals amb autorització, amb un temps màxim de 10 minuts. És condició indispensable sol•licitar la reserva de parada.
Recordar que a causa de les obres de Via Laietana, la parada d’Antoni Maura resta fora de servei. 

 

Qui QUI HO POT SOL·LICITAR?

Els grups d'escolars (fins a Batxillerat) i els grups que portin persones amb mobilitat reduïda (amb l'autorització de l'Ajuntament de Barcelona), poden fer la reserva a través d'aquesta pàgina web, fent clic al botó de sota. 
Els hotels agremiats que vulguin fer ús de la parada han de contactar amb el Gremi d'Hotels de Barcelona, que serà qui gestioni la reserva.

 

Quan? QUAN S'HA DE SOL·LICITAR ?

El període per fer la sol•licitud de la reserva de parada ha de ser entre 7 dies i 24 hores abans de la visita i en dies laborables (les reserves pels dilluns s'hauran de sol•licitar abans de les 15h dels divendres).
 

Com? COM S'HA DE SOL·LICITAR ?

Les reserves per a escolars i persones amb mobilitat reduïda només es poden sol·licitar a través d'aquest web, clicant en el botó de sota. 
Els hotels agremiats han de contactar amb el Gremi d'Hotels de Barcelona.


Iniciar procés reserva Consulta el plànol de la zona